kompletní servis pro geologii a ekologii, modelování kvality zásob nerostných surovin, výpočty zásob, modelování vhodné k posouzení vlivů na životní prostředí

geologie, ekologie, modelování přírodních jevů, informační systémy